KAlAPüüK VILPPULANKOSKis

FISHING LICENSE TO VILPPULANKOSKI

One day fishing license to Vilppulankoski is 17 euros and three day license is 35 euros. The license can be bought from Isabella restaurant which is nearby Vilppulankoski or our onlinestore

VILPPULANKOSKI Kalastuspiirkonna Kalapuugieeskirjad

1. Vilppulankoski harrastuspüügipiirkond hõlmab märgitud ala. Rannalt kalastamine on lubatud vaid märgitud kohtades. Kalapüük paadist on harrastuspüügipiirkonnas keelatud.

2. Kalapüügiperiood on 1.12.–31.8. (kogu kalendriaasta, v.a meriforelli püügikeeluaeg).

3. Vilppulankoski on meriforelli populatsiooni loomuliku juurdekasvu parandamise eesmärgil kalapüügiks suletud perioodil 1.9.–30.11. (meriforelli püüdmise keeluaeg).

4. Vees kahlamine on keelatud kogu Vilppulankoski alal perioodil 1.12–31.5.

5. Kui Vilppulankoski vee temperatuur on olnud seitsmel järjestikusel päeval üle 22 °C, kehtestatakse kärestikul kalapüügikeeld. Kärestik avatakse uuesti kalapüügiks, kui vee temperatuur langeb pärast kalastuskeelu kehtestamist jälle alla 22 °C.

6. Püüda ei tohi ei lõigatud rasvauimega (kasvanduses sündinud) ega karasvauimega (looduslikult sündinud) meriforelli. 

7. Tagasilastavaid kalu tuleb käsitseda märgade kätega. Kalad tuleb vette lasta võimalikult kiiresti ja vajalikul moel elustades.

8. Elus või surnud sööda kasutamine on keelatud.

9. Keelatud on ka kunstliku, lõhnaaineid sisaldava sööda kasutamine (silokoonsööt, pastad jms).

10. Seisvate püügivahendite kasutamine on keelatud.

11. Vilppulankoski kalapüügipiirkonnas võib spinningupüügil kasutada vaid lanti, millel on maksimaalselt üks kolmeharuline konks. Kolmeharuline konks võib paikneda kas kalakujulise landi kõhupoolel või selle tagaosas (vt pilte allpool). Lantide konkse puudutava piiranguga püütakse parandada vabaks lastud kalade ellujäämist.

12. Aktsepteeritakse ühe või kolme päeva kalastusluba. Vilppulankoski loa ostmisel tuleb esitada riiklik kalastuskaart. Riiklikku kalastuskaarti ja Vilppulankoski kalastusluba tuleb kalastamisel kaasas kanda ja neid tuleb vastava nõude korral kalandusinspektorile näidata.

13. Ühe ööpäeva luba lõppeb 24 tundi ja kolme ööpäeva luba 72 tundi pärast loa ostmist.

14. Alla 15-aastane pereliige võib kalastada koos loa ostnud isikuga ja tema järelevalve all tasuta. Alla 15-aastane isik saab siiski kalastada loa ostnud isiku saagikvoodi raames.

15. Ühe päeva luba annab õiguse kahe (2) vikerforelli väljapüüdmiseks ööpäeva jooksul. Kolme päeva luba annab õiguse nelja (4) vikerforelli väljapüüdmiseks. NB! Kolme ööpäeva loa kehtivusajal ei või ühe ööpäeva saak siiski ületada kahte (2) vikerforelli.

16. Kui ööpäeva saagikvoot on täidetud, tuleb kalapüük kohe lõpetada. Saagikvoodi täitumisel ei või kalapüüki jätkata nn C&R kalapüügina.

17. Alamõõdus kalad tuleb kohe vette tagasi lasta sõltumata nende seisukorrast.

– Püügikeelu alla kuuluvad nii lõigatud rasvauimega (kasvanduses sündinud) kui ka rasvauimega (looduslikult sündinud) meriforellid.
– Harjus on tervikuna püügikeelu all.
– Tõugjas on tervikuna püügikeelu all.
– Vikerforellil ei ole alammõõtu.
– Koha alammõõt on 42 cm.

18. Eeskirja rikkumise kohta esitatakse avaldus politseile.

Eeskiri jõustub alates 1.4.2019.
Mänttä-Vilppula linntehniline komisjon