Kalastusluvat ja säännöt

Kalastusluvat

Lupahinnat

Vilppulankoskelle myydään yhden ja kolme vuorokauden kalastuslupia. Yhden vuorokauden luvan hinta on 20€. Lupa on voimassa 24 h luvan lunastamishetkestä. Kolmen vuorokauden luvan hinta on 40€ ja se on voimassa 72 h luvan lunastamishetkestä. Yksi alle viisitoista (15) vuotias perheenjäsen saa kalastaa luvanostaneen henkilön mukana ja valvonnassa ilman maksua. 

Nuorisolupa (alle 15 vuotias) yhden vuorokauden lupa 10€ ja kolmen vuorokauden lupa 20€.

Luvan lunastaminen

Kalastusluvan voi ostaa Vilppulan sataman Isabella ravintolasta tai Vilppulankosken omasta kalastuslupaverkkokaupasta. 

Isabella ravintola sijaitsee Kirkkotie 5, puh. (03) 4716 900 tai 040 705 8217, info@isabellaravintola.fi
avoinna ma-to klo. 9.00-24.00, pe-la klo. 9.00-02.00, su klo. 10.00-24.00

 

Kalastussäännöt

Vilppulankosken kalastussäännöille pyritään parantamaan järvivaeltaisen taimenkannan tilaa Vilppulankoskessa ja sen reitillä. 

 

1. Vilppulankosken virkistyskalastusalue käsittää merkityn alueen. Rannalta kalastaminen on sallittu vain merkityiltä alueilta. Veneestä kalastaminen on kiellettyä virkistyskalastusalueella. Alueella ei saa kalastaa kelluntarenkaalla tai muulla ilmatäytteisellä kellunta laitteella.

2. Kalastuskausi 1.12. – 31.8. (koko kalenterivuosi lukuunottamatta taimenen rauhoitusaikaa)

3. Vilppulankoski on suljettu kalastukselta 1.9. – 30.11. välisen ajan (taimenen rauhoitusaika) taimenkannan luontaisen lisääntymisen vahvistamisen vuoksi.

4. Kahlaaminen on kielletty koko koskialueella 1.12 – 31.5. välisenä aikana.

5. Kun Vilppulankosken veden lämpötilan on ollut yhtäjaksoisesti seitsemän vuorokauden ajan yli 22 °C, koski menee kalastuskieltoon. Kun veden lämpötila laskee kalastuskiellon jälkeen alle 22 °C, koski aukeaa kalastukselle.

6. Sekä rasvaeväleikattu (istutettu) että rasvaevällinen (luontaisesti syntynyt) taimenen ovat kokonaan rauhoitettuja. 

7. Vapautettavaa kalaa tulee käsitellä märillä käsillä ja se tulee vapauttaa veteen mahdollisimman nopeasti asianmukaisesti elvyttäen.

8. Elävän tai kuolleen syötin käyttäminen on kielletty.

9. Keinotekoisen hajusteita sisältävän syötin käyttö kielletty (silikoni syötit, tahnat ym.).

10. Seisovien pyydysten käyttö on kielletty.

11. Koskikalastusalueella saa käyttää ainoastaan heittokalastuksessa viehettä, jossa on enintään yksi yksihaarainen koukku. Yksihaarainen koukku saa sijaita joko vaapun vatsapuolella tai sen perässä. Vaappujen koukkurajoituksella pyritään edesauttamaan vapautettujen kalojen selviytymistä. Perhokalastuksessa saa käyttää samanaikaisesti siimassa kahta perhoa.

12. Kalastuslupana toimii yhden tai kolmen vuorokauden kalastuslupa. Valtion kalastonhoitomaksua ja Vilppulankosken kalastuslupaa on pidettävä mukana kalastuksessa ja vaadittaessa näytettävä kalastusvalvojalle. 

13. Yhden vuorokauden lupa päättyy 24 h:n ja kolmen vuorokauden lupa 72 h:n kuluttua luvan lunastamishetkestä.

14. Yksi alle 15-vuotias perheenjäsen saa kalastaa luvan ostaneen mukana ja valvonnassa ilman maksua. Alle 15-vuotias henkilön kalastaa luvan lunastaneen henkilön saaliskiintiön puitteissa.

15. Yhden vuorokauden lupa oikeuttaa kahden (2) kirjolohen ottamiseen vuorokauden aikana. Kolmen vuorokauden lupa oikeuttaa neljän (4) kirjolohen ottamiseen. HUOM! Kolmen vuorokauden luvan aikana vuorokauden saalis ei saa ylittää 2 kirjolohen kiintiötä.

16. Kun vuorokauden saaliskiintiö on täyttynyt tulee kalastus lopettaa välittömästi. Saaliskiintiön täytyttyä kalastusta ei saa jatkaa ns. C&R kalastuksen.

17. Alamittaiset kalat on vapautettava välittömästi takaisin veteen niiden kunnosta riippumatta.
– Luontaisesti syntynyt (rasvaevällinen) ja istutettu (eväleikattu) taimen ovat kokonaan rauhoitettuja.
– Harjus on kokonaan rauhoitettu
– Toutain on kokonaan rauhoitettu
– Kirjolohella ei ole alamittaa
– Kuhan alamitta on 42 cm

18. Sääntöjen rikkomisesta tehdään aina ilmoitus poliisille