Verkkokauppan tiedot ja käyttöehdot

Kalastava verkkokauppa-alustan Käyttöehdot

Määritelmät

  • Palvelun tarjoaja ja ylläpitäjä on Kalastava.
  • Palvelun asiakas on organisaatio tai taho, jonka kalastuslupia, tuotteita tai palveluita myydään verkkokauppa-alustan kautta.
  • Palvelun käyttäjä on verkkokauppa-alustan kautta tuotteita ostava henkilö.

1. Yleistä
Kalastavan toteuttama erityiskalastuskohteen kotisivujen ja sen yhteydessä olevan verkkokauppa-alustan käyttö edellyttää käyttäjän palvelun käyttöoikeuksien hyväksymistä. Verkkokauppa-alustan käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan kaikessa palvelun käytössä näitä käyttöehtoja. Verkkokaupan käyttäjä vakuuttaa antavansa verkkokaupan asioinnissa oikeat henkilötiedot. Henkilötiedot kerätään Kalastavan hallinnoimaan asiakasrekisteriin ja henkilötietoja voidaan käyttää kalastuksen valvonnassa, tutkimusten toteuttamisessa tai muissa vastaavissa tarkoituksissa. 

2. Palvelun ylläpitäjän, asiakkaan ja käyttäjän tehtävät ja vastuut 
Kalastava vastaa verkkokauppa-alustan ylläpidosta ja sen toimivuudesta. Palvelun tarjoajalla on kuitenkin oikeus tehdä lyhytaikaisia korjaukseen, huoltoltoon tai kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä, joiden aikana palvelu ei ole käytettävissä. Kalastava vastaa kalastuslupien tarjoamisesta verkkokaupassa ja lupatietojen päivittämisestä asiakkaan ohjeiden mukaisesti. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. 

Verkkokauppa-alustan ylläpitäjä ei vastaa käyttäjän (kalastusluvan lunastajan) tarkoituksella tai tahattomasti tekemästä virheestä tai siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Verkkokauppa-alustan käyttäjä (kalastusluvan lunastaja) on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Lupamaksujen palautus on mahdollista ainoastaan kaupasta johtuvan teknisen virheen vuoksi. 

Kalastusluvan lunastaja sitoutuu noudattamaan Kalastava verkkokauppa-alustan käyttöehtoja sekä erityiskalastuskohteen omia kalastussääntöjä ja rajoituksia. Erityiskalastuskohteen kalastussäännöt ja rajoitukset on esitetty kalastuskohteen kotisivuilla. Kalastussääntöihin ja -rajoituksiin tutustuminen on käyttäjän vastuulla.

3. Lakisääteinen kalastuksenhoitomaksu
Kalastava verkkokauppa-alustan käyttöehdot hyväksymällä käyttäjä vakuuttaa maksaneensa valtion kalastonhoitomaksun ennen kalastuksen aloittamista tai olevansa maksusta vapautettu ikänsä perusteella (alle 18 vuotta tai 65 vuotta täyttänyt).

4. Palvelun maksullisuus
Kalastava verkkokauppa-alustan käyttö on maksullista ja alustan käyttökustannuksista sovitaan erillisellä sopimuksella asiakkaan (kalastusoikeuden haltijan)  kanssa. Kaikki verkkokauppa-alustan kautta ostettavat kalastusluvat, tuotteet ja palvelut ovat maksullisia. Palvelun tarjoaja perii käyttäjältä toimitusmaksun käyttäjän valitsemien palveluiden mukaisesti. Palvelun ylläpitäjällä on oikeus muuttaa toimitus- ja palveluhintoja.

5. Palvelun irtisanominen
Verkkokauppa-alustan tarjoaja ja asiakas voivat irtisanoa tämän sopimuksen yksipuolisesti. Ennen irtisanomista asia tulee antaa toiselle osapuolelle tiedoksi kirjallisesti. Tiedonannon jälkeen irtisanominen astuu voimaan viikon kuluttua. Asiakas vastaa kaikista vastuista ja velvollisuuksista käyttöehtojen mukaisesti.

6. Ristiriitojen ratkaisu
Käyttöehtoja tai palvelua koskevat erimielisyydet ratkaistaan tarvittaessa Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot

Maksutosite toimii todisteena kalastusluvan lunastamisesta. Luvan lunastajan on pidettävä maksutosite mukana kalastuksessa ja esitettävä tämä kalastuksenvalvojalle. Maksutositteen toimittamista varten asiakkaan on annettava palveluntarjoajalle sähköpostisoitteensa. Palvelun käyttäjän tiedot ostoksista tallennetaan verkkokauppa-alustaan. Teknisissä ja muissa ongelmatapauksissa palveluntarjoaja ratkaisee lupien siirtämisen tai hyvittämisen neuvoteltuaan lupamyynnistä valtuutuksen antaneen tahon kanssa. Luvan peruutus ja lupamaksun palautus asiakkaan pyynnöstä ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan. 

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7 
Innova 2 
Lutakonaukio 7 
40100 Jyväskylä 
Puhelin: 020 718 1830 
www.paytrail.com 

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 8.2.2018

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Kalastava Tmi
Y-tunnus: 3020553-3
Osoite: Kurkiranta 4, 37550 Lempäälä
Muut yhteystiedot: kalastava@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Heikki Holsti
Osoite: Kurkiranta 4, 37550 Lempäälä

 3. Rekisterin nimi
Kalastava verkkokauppa-alustan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kalastuslupien sekä muiden tuotteiden ja palveluiden toimittaminen asiakkaan ilmoittamilla yhteystiedoilla. Luvan ostajien tietojen välittäminen toimeksiantajalle (Kalastusasetus 9 §) kalastuksenvalvontaa sekä tutkimustoimintaa varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Luvan ostajan / palveluun kirjautuneen asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostohistoria ja asiakasnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisterin tietoja voidaan luovuttaa niille kalastusoikeuden haltijoille (mm. kalatalousalueet ja osakaskunnat), jotka myyvät kalastuslupia ja muita tuotteita verkkokaupassa. Kalastusoikeuden haltijoille luovutetaan tietoja vain niiden henkilöiden osalta, jotka ovat ostaneet kyseisen kalastusoikeuden haltijan tarjoamia kalastuslupia tai muita tuotteita. Vastaavalla periaatteella tietoja voidaan myös luovuttaa kalastusoikeuden haltijoiden valtuuttamille kalatalouden tutkimustoimintaa ja kalastuksenvalvontaa suorittaville toimijoille.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilörekisterin tietoja voidaan luovuttaa kalastusluvan toimeksiantajille niiden henkilöiden osalta, jotka ovat kunkin toimeksiantajan kalastuslupia hankkineet. Lisäksi tietoja voidaan luovutetaan niille toimeksiantajan nimeämille ELY-keskuksen hyväksymille kalastuksenvalvojille, joilla on valtuutus kyseisen luvan osalta suorittaa valvontaa.

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilörekisterin tietoja ei luovuteta  EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin tietojen suojaaminen
Verkkokauppa-alustan henkilörekisteri ja aineisto sijaitsee palveluntuottajan valitseman yhtiön palvelimella. Palvelimen ylläpitäjä vastaa palvelimella säilytettävien tietojen tietoturvasta. Verkkokauppa-alustan ja henkilörekisteri voivat käyttää vain henkilöt, jotka palveluntarjoaja on määritellyt. Verkkokauppa-alusta ja henkilörekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasoin.