Vilppulankoski -Vaeltavan järvitaimenen ehdoilla

Koski on avattu kalastukselle. Koskialuueella on totaalinen kahluukielto  ajalla 1.12. – 31.5.

Pyydämme ilmoittamaan kalastussääntörikkomukset  kalastuksenvalvojille.

Vilppulankoski sijaitsee taajama-alueella hyvien kulkuyhteyksien varrella, joten koskialueella virkistyvät niin kalastaja ja kuin muutkin virkistyskäyttäjät ja vesillä liikkujat. Kalastusta koskella on säädelty luontaisesti lisääntyvää järvitaimenta suojellen. Taimenen lisäksi myös harjus ja toutain ovat kokonaan rahoitettuja. Kalastusta koskella valvotaan kalastuksenvalvojien toimesta. Kalastuksenvalvontaa ei kuitenkaan ole mahdollista suorittaa koskella 24/7, joten pyydämme kalastajilta ja alueen virkistyskäyttäjiltä apua koskialueella havaittujen ongelmien havannoinnissa ja niiden esille tuomisessa.  Pyydämme ilmoittamaan meille havainnot niin kalastusrikkomuksista kuin koskella havaituista muista ongelmista. Havaittujen ongelmien esille tuominen ei ole ”valittamista”, vaan ongelmien asiallista esille tuomista. Pyydämme ilmoittamaan ongelmat ilmoituslomakkeella (ei sähköpotilla).

Kiitämme aktiivisuudestanne!

TAIMENEN VAELLUSTUTKIMUS ON KÄYNNISTYNY

Vilppulankoskella on käynnistynyt vuonna 2019 kaksi vuotinen taimenen vaellustutkimus. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää elävätkö taimenet pääosin paikallisesti koskessa vai tekevätkö ne pidempiä vaelluksia Näsijärven reitillä. Merkittävät taimenet pyydetään Vilppulankoskesta perhokalastusvälineillä ja sähkökoekalastamalla. Tavoitteenamme on merkitä vuodessa 50 taimenta. Taimenet merkitään keltaisen värisillä T-ankkurimerkeillä selkäevän tyveen. Jokaisessa merkissä on yksilöllinen numerokoodi, josta yksilöt voidaan tunnistaa.

Mikäli saat merkityn taimenen saaliiksi älä poista kalassa olevaan merkki, vaan ota merkissä oleva numerokoodi ylös vaikka puhelimeen ja vapauta kala pituuden mittaamisen jälkeen takaisin veteen. Näin toimimalla taimen voidaan saada uudestaan saaliiksi ja se voidaan tunnistaa useita kertoja sen yksilöllisestä numerokoodista. Ilmoita taimenen numerokoodi, saanti aika ja paikka sekä kalan pituus LUKE:lle. LUKE maksaa ilmoituksesta pienen korvauksen (5 ). Mitä enemmän kalastajat ilmoittavat saatujen taimenten merkkitietoja, sitä paremman kuvan saamme taimenen vaelluskäyttäytymisestä ja siitä kuinka usein yksilö saadaan saaliiksi koskesta. Vilppulankoskella kalastavat kalastajat ovatkin avainasemassa taimenen vaellustutkimuksen onnistumisessa, joten pyydämme teidän apua. Tuloksista tullaan koostamaan raportti, jonka esitetään myös Vilppulankosken kotisivuilla.  Otamme myös tietoa vastaan saaliiksi saaduista taimenista sähköpostilla (infovilppulankoski@gmail.com).

 ILMOITA T-ANKKUMERKIN NUMEROKOODI TÄNNE

Luomu vai istutettu

Vilppulankoskea on kehitetty järvivaelteisen taimenen ehdoilla. Järvivaelteisen taimenen luontaisen elinkierron vaatimukset on otettu huomioon Vilppulankoskella kalastussäännöissä, istutustoiminnassa ja kosken kunnostamisessa. Uskomme, että määrätietoisella työllä luontaisesti lisääntyvän taimenkannan tilaa voidaan parantaa niin Vilppulankokessa kuin koko Näsijärven reitillä.

Taimenkannan tilan parantamiseksi vuonna 2019 tehtiin merkittäviä uudistuksia Vilppulankosken kalastussääntöihin. Vuodesta 2019 alkaen kaikki taimenet, niin rasvaeväleikatut (istutetut) kuin rasvaevällisetkin (luonnossa syntyneet) taimenet ovat kokonaan rauhoitettuja. Tutustu uudistettuihin kalastussääntöihimme.

Rasvaeväleikattu = istutettu

Rasvavällinen = luontaisesti syntynyt

Vuonna 2019 Vilppulankoskella otetaan käytäntöön uusi sääntö, jolla pyritään pienentämään kalastuksesta taimenille aiheutuvaa haittaa, kun veden lämpötila nousee taimenen kannalta kriittisen korkeaksi. Kun Vilppulankosken veden lämpötila on ollut yhtäjaksoisesti 7 vuorokauden ajan yli 22 °C kalastus koskella kielletään. Koski aukeaa kalastukselle, kun veden lömpötila on laskenut alle 22 °C. Klikkaamalla yllä olevien kuvia pääset tarkastelemaan Vilppulankosken veden lämpötilaa ja virtaamaa.