Vilppulankosken talkookunnostukset vuonna 2016


Vuonna 2016 jatkettiin vuonna 2015 aloitettuja taimenen lisääntymisalueiden 
kunnostuksia Vilppulankoskella. Vuonna 2016 talkookunnostuspäivän (3.9.)
aikana tehokas talkookunnostusryhmä siirsi noin "nuppikuorman" kutusoraan 
koskeen. Maantiesillan alapuolelle sataman puoleiselle rannalle muodostettiin 
laaja kutusoraikko. Vaijerihissillä kuljetettiin soraa
 puolestaan
maantiesillan alapuolella olevalle riutalle, josta sorat asetettiin
riutan rantaveteen. Riutan viereen pääuoman puolelle muodostettiin
kaksi kutusoraikkoa. Vuosien 2015 ja 2016 aikana Vilppulankoskeen
on muodostettu yhteensä 6 kutusoraikkoa, joiden tavoitteena on
parantaa taimenen luontaista lisääntymistä koskessa. 
Kunnostustoimien vaikutuksia taimenen lisääntymiseen selvitetään
vuonna 2017 toteutettavilla sähkökoekalastuksilla.   

Toivomme, että kalastajat ilmoittaisivat taimenten kutuhavainnoista Vilppulankoskelta.
Innolla seuraamme, miten taimenet kelpuuttavat uudet soraikot.

Kiitos ja kumarrus talkooväelle sekä yhteistyö kumppaneille!
Erityisen suuri kiitos Rudukselle, joka oli tukemassa toimintaa!


virtavesien kunnostamiset
Maantiesillan alle muodostettu kutusoraikko. 
Valokuvat alueesta ennen (vasen) ja jälkeen (oikea) kunnostusten.

Kaksi kutusoraikkoa muodostettiin maantiesillan alapuolelle "riutan"  viereen.
Kuvat kohteesta ylävirtaan päin (vasen) ja alavirtaan päin (oikea) katsottuna.


Suurkiitokset talkoolaisille!
3.3.2017  Isännöitsijä
Vilppulankosken talkookunnostukset vuonna 2015


Vuodesta 2013 lähtien Vilppulankoskea on pyritty kehittämään suuntaan, jossa
kalastus huomioisi paremmin taimenen luontaisen elinkierron. Luontaisesti
lisääntyvän taimenkannan tilan vahvistamiseksi ja poikaskuolleisuuden pienentämiseksi
on säädetty mm. koukku rajoituksia. Vuonna 2015 asennettujen kiinteiden mittalautojen, 
tarkoituksena on nopeuttaa kalastajien kalojen mittaamista ja vähentää näin kaloihin
kohdistuvaa rasitusta. Talviaikaisella kahluukiellolla puolestaan pyritään vähentämään
soran sisällä olevan taimenen mädin tuhoutumista. Näiden sääntöjen ja tavoitteiden 
jatkoksi päätettiin taimenen lisääntymistä parantaa lisääntymisalueiden kunnostuksilla 
vuonna 2015. Kunnostusten tavoitteena on parantaa koskialueella jo luontaisesti 
lisääntyvää taimenkantaa. Voimistunut lisääntyminen tulee toivottavasti nostamaan
taimenen poikastiheyksiä, mikä pitkällä aikavälillä vahvistaa Vilppulankosken
ja koko vesireitin taimenkannan tilaa. 
Kunnostustoimia Vilppulankosella on tarkoitus
jatkaa mahdollisuuksien mukaan tulevina vuosina.

Toivomme, että kalastajat ilmoittaisivat taimenten kutuhavainnoista Vilppulankoskelta.
Innolla seuraamme, miten taimenet kelpuuttavat uudet soraikot.

Kiitos ja kumarrus talkooväelle sekä yhteistyö kumppaneille!
Erityisen suuri kiitos Rudukselle, joka oli tukemassa toimintaa!Vilppulankosken taimenen kutusoraikot 2015Vilppulankoski talkookunnostajat
Kartan vihreillä ympyröillä on merkitty ne alueet, joihin tehtiin uudet soraikot vuonna 2015.
Innokasta talkooväkeä odottamassa talkoiden aloittamista.

Roraikko taimen mäti lisääntyminen
Luontainen lisääntyminen kunnostus
Vilppulankosken pohjoisrannalla kosken alaosan soraikon muodostamisessa käytettiin 
peltiränniä

Vaijerihissi taimen Vilppula erityiskalastuskohde
Rasvaevällinen taimen luontainen lisääntyminen
Maantie- ja rautatiesillan väliselle alueelle sora siirrettiin vaijerihissillä.
Suursäkistä sora purettiin ämpäreihin ja kuljetettiin oikeaan paikkaan.

Kutusoraikko taimen 0+ poikanen
Vilppulankosken alaosan uusia kutusoraikoita ja maantiesillalta näkymää  
siltojen välisille alueella, jossa uudet soraikot näkyvät vaaleana.

Vilppulankosken talkookunnostus 2015


20.10.2015, päivitetty 4.12.2015  Isännöitsijä