Havaintokartassa on esitetty Vilppulankoskeen liittyvää tietoa. 
Kartassa on esitetty mm. Vilppulankosken kalastusalueen rajat (punainen alue). 
Karttaa tullaan täydentämään luvanmyyntipisteiden sijainnilla, majoituspaikoilla sekä nuotiopaikoilla.