MUISTA KAHLUUKIELTO (1.12 - 31.5.) 
KOKO KOSKIALUEELLA! 

22.3.2018 IsännöitsijäMUUTOKSIA YHTEYSTIETOIHIN! 

Vilppulan satamassa sijaitsevan Ravintola Isabella 
puhelinnumerot ovat 03 471 6900 ja 040 705 8217

22.3.2018 IsännöitsijäVilppulankosken talkookunnostus 2016

Vilppulankoskella järjestettiin vuonna 2016 talkookunnostukset,
joiden aikana alueelle muodostettiin kolme taimenen kutusoraikkoa.
Kunnostukset olivat jatkoa vuonna 2015 toteutetuille kunnostuksille.
Kunnostuksilla pyritään parantamaan taimenen luontaista lisääntymistä
koskialueella. Kalastajia pyydetään kunnioittamaan kahluukieltoa. 
Vilppulankoskella toteutetaan vuonna 2017 sähkökoekalastukset,
jotka kertovat, miten kunnostustoimet ovat vaikuttaneet 
taimenen luontaiseen lisääntymiseen.

 
3.3.2017 Isännöitsijä

TAAS TALKOILLAAN TAIMENEN LUONTAISEN
LISÄÄNTYMISEN VAHVISTAMISEKSI!

Vilppulankoskella järjestetään lauantaina 3.9.2016 klo:11.00 alkaen kunnostustalkoot, jonka aikana koskeen lisätään kutusoraa taimenen luontaisen lisääntymisen vahvistamiseksi. Kunnostukset ovat jatkoa vuonna 2015 aloitetuille kunnostuksille. Tule mukaan talkoilemaan hyvän asian puolesta!

26.8.2016 Isännöitsijä

MUUTOS KALASTUSLUVAN MYYNTIPAIKKOIHIN!

Vilppulankosken kalastuslupia voi ostaa nykyisin vain Vilppulan sataman Isabella ravintolasta, joka sijaitsee Vilppulankosken välittömässä läheisyydessä. Voit lunastaa kalastusluvan myös maksamalla sen suoraan pankkitilille.

Kun maksat kalastusluvan suoraan tilille muista muutama seikka.        
Maksaessasi lupaa sinun täytyy määritellä maksun viestikenttään neljä tärkeää tietoa, jotka ovat välttämättömiä tunnistetietoja. Tämän lisäksi luvanlunastaja tulee printata maksusuoritteesta kuitti tai ottaa valokuva, josta ilmenee maksun summa ja maksun viestikenttään merkityt tiedot. Maksukuitti tulee pitää kalastuksessa mukana ja se tulee tarvittaessa esittää kalastuksenvalvojalle.  

VIESTIKENTTÄÄN:
                                                      Lupahinnat:

Nimi: Kalatili                                      1 vrk = 15 e

Pankki: Mäntän seudun OP             3 vrk = 30 e

Tili no: FI8755211020040264

 Maksun viestikentät tiedot:1) Vilppulankosken kalastuslupa (montako vuorokautta) 
2) Kenelle lupa on tarkoitettu (luvanlunastajan koko nimi)
3) Osoitetiedot täydellisenä 
4) Luvan alkamispäivämäärä ja kellonaika

EsimerkkiVilppulankoski 1 vrk lupa
Matti Meikäläinen
Jokikulma 4, 37550 Lempäälä
Aika: 1.6.2014 klo:12.00->

26.8.2016 Isännöitsijä


MUUTOKSIA VUONNA 2016 KALASTUSSÄÄNTÖIHIN!

Hallituksen 26.11.2015 antama kalastusasetus astui voimaan 1.1.2016. Uusi kalastusasetus tähtää mm. uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseen rauhoitusten ja alamittojen noston avulla. Uuden asetuksen myötä Vilppulankoskella kaikki rasvaevällisen taimenet on vapautettava ja taimenen rauhoitusaika pitenee (1.9.-30.11.). Kuhan alamitta nousee puolestaan 42 cm:n. Näiden muutosten lisäksi kahluukielto (1.12.-30.5.) laajentuu koskemaan koko koskialuetta.

Kalastajilta toivotaan ymmärrystä uusi kiristyneitä sääntöjä kohtaa. 
Kireitä ja kokemusrikasta kalastuskautta 2016!

 10.2.2016 Isännöitsijä
Vilppulankosken talkookunnostus 2015

Vilppulankosken talkookunnostuksesta on nyt
valmistunut video. Kunnostuksia pyritään jatkamaan
myös vuonna 2016. Kalastajia pyydetään olemaan 
kahlaamatta uusilla kutusoraikoilla sekä kosken
niska-alueella toukokuun loppuun asti. On
todennäköistä, että kahluukieltoa tullaan laajentamaan
koskemaan koko koskialuetta ensivuonna taimenen
luontaisen lisääntymisen parantamiseksi.  

Vilppulankosken talkookunnostus 2015


4.12.2015 Isännöitsijä


Raahaa oikealla alakulmassa oleva keltainen ihmishahmo kartan sinisten pallojen päälle 
ja päästä äijä irti, niin pääse tarkastelemaan 360 asteisia panoramakuvia koskesta.


21.10.2015 Isännöitsijä

Vilppulankoskella talkoillaa taimenen luontaisen lisääntymisen vahvistamiseksi 3.10.2015 (la). 
Tervetuloa mukaan parantamaan Vilppulankosken 
reitin taimenkantaa! 


25.10.2015 Isännöitsijä
Tarkastele Vilppulankoskea nettikameran kautta.

Kameran välityksellä näet kosken vesitilanteen ja kalastajamäärän reaaliajassa. Taimenen t-ankkurimerkintä tutkimus on alkanut

Vilppulankoskella on ryhdytty merkitsemään saaliiksi saatuja taimenia
t-ankkurimerkeillä. Ensisijaisena tavoitteena on merkitä Vilppulankoskella
luontaisesti syntyneitä rasvaevällisiä taimenia, mutta vertailun vuoksi 
myös istutettuja rasvaevä leikattuja taimenia on merkitty. Taimenien t-ankkurimerkintä
tutkimuksella pyritään selvittämään taimenien vaelluksia ja niiden kasvua. Kalastajilta 
saaatujen ilmoitusten perusteella voidaan arvioida myös, kuinka monta kertaa taimen
saadaan saaliiksi ja arvioida näin C&R kalastuksen merkitystä taimenkantojen tilan vahvistamisessa.
Mikäli ainoisto muodostuu riittävän kattavaksi, voidaan myös 
vertaila miten istutetut taimenet eroavat luontaisesti syntyneistä veljistään.


Merkintätutkimuksen AVAINASEMASSA OLETTE TE HYVÄT KALASTAJAT. 
Ilman teidän ilmoittamia havaintoja merkityistä kaloista on mahdotonta
arvioida mitään edellä kerrotuista asioista. Eli toivottavasti ilmoitat
merkkihavaintosi.

Mikäli saat merkityn taimenen toimi näin:

1) Älä irroita merkkiä kalasta, ellet ota kalaa saaliiksi!!!
2) Jokainen kala on merkitty yksilöidyllä numerokoodilla, esim. PK5060, joka sinun 
tulee ilmoittaa. Ota siis valokuva koodista tai kirjoita se kännykkään muistiin.
3) Ota tiedot kalasta (pituus ja paino), saantiajasta, -paikasta ja pyyntivälineestä.
4) Ilmoita havainto LUKE:lle (ent. RKTL) tai suoraan meille infovilppulankoski@gmail.com.


Merkitätutkimus on vasta alussa, joten kalastajilta pyydetään kärsivällisyyttä
ja sitoutumista tutkimukseen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tällä hetkellä pinimmät merkityt taimenet ovat 15 cm ja suurin 61 cm.
Tästä on hyvä jatkaa.

Terveisin isännöitsijä 11.8.2015.


t ankkurimerkki, taimen, vaellus

T-ankkurimerkki on keltainen pieni patukka, joka on kiinnitetty
taimenen selkäevän tyveen. Jokaisessa merkittä on yksilöllinen
numerokoodi. Vilppulankoskessa merkittyihin taimenien
merkeihin on lisäksi laitettu sininen helmi, jotta yksilöt erottuvat
muista Vilppulanreitillä merkatuista taimenista.

rasvaevällinen luontainen elinkierto taimen

Tässä 18 cm pituinen erittäin pulskassa kunnossa oleva
merkitty rasvaevällinen luonnontaimen.

60 cm taimen rasvaevällinen C&R

Suurin merkitty Vilppulankosken taimen on pituudeltaan 61 cm.
Kiinteitä mittalautoja Vilppulankoskella


Vilppulankosken molemmille heittolaitureille on asennettu
kiinteitä mittalautoja kalojen pituuden mittaamisen helpottamiseksi.
Kalastajia pyydetään kastelemaan mittalauta, esimerkiksi märän haavin
havaksella ensin kalan mittaamista, jotta kalojen pinnalla oleva lima vaurioituisi
mahdollisimman vähän. Kiinteillä mittalaudoilla pyritään nopeuttamaan kalan
mittaamista ja sen käsittelyaikaa, jotta kalaan kohdistuva rasitus olisi mahdollisimman 
pieni. Vapautettavat kalat pyydettään elvytettävän asianmukaisesti enne vapautusta.

ISÄNNÖITSIJÄ 11.8.2015 


MITTALAUTA, KALAN PITUUS, KASVUKevään odotettu kalastussesonki käynnistyy!!!


Aikaisin keväällä toutain saapuu Vilppulankoskeen kutemaan. 
Tällöin koittaa vapakalastajien odottama kalastussesonki. 
Petomaisena ja jopa 7 kg painoiseksi kasvavana kalana, toutain tuottaa ikimuistoisia
 taisteluhetkiä kalastajille. Jollei ole kokenut toutaimen tulista tärppiä ja sen 
vahvaa taistelutahtoa keväisessä virtavedessä, on jäänyt jotain
 erityistä kokematta. Nyt on siis oikea hetki suunnata koskelle, sillä 
sääolosuhteista ja veden lämpötilasta riippuen toutainkausi voi nopeastikin olla ohi. 
Veden lämpötilan saavuttaessa noin 7 astetta on toutainkausi kiivaimmillaan,
seuraa siis virtaamia ja veden lämpötilaa täältä.
Parhaat mahdollisuudet toutaimeen ovat kosken alaosasta. 
Toutainkannat eivät ole kovin vahvoja Pirkanmaalla, joten suosittelemme 
saatujen yksilöiden oikeanmukaista elvyttämistä ja vapauttamista.

Isännöitsijä 17.4.2015


Kalastustiedustelulla selvitettiin Vilppulankosken kalastusta.

Vesistökuormittajien kalataloudelliseen velvoitetarkkailuun 
liittyvää kalastustiedustelua toteutettiin talven 2015 aikana. 
Kolmen vuoden välein tehtävällä kalastustiedustelulla 
oli tarkoitus selvittää kalastaja määriä, pyyntimuotoja ja saaliita 
Mäntän alapuoleisilla vesialueilla sekä Vilppulankoskella. 
Vilppulankosken kalastajista valittiin satunnaisesti
noin sadan henkilön otanta, jolle Vilppulankoskea 
koskeva kyselylomake lähetettiin. 

Vastaamalla tiedusteluun kalastajat pääsivät kertomaan 
näkemyksiään Vilppulankosken kalastuksen järjestelyistä ja 
antamaan arvokasta tietoa eri kalalajien saalismääristä. 
Tiedustelun tulokset antavat arvokasta tietoa mm. taimenkannan  
nykytilasta Vilppulankosken reitillä. Tiedustelun tuloksia 
tullaan käyttämään Vilppulankosken kehittämisessä sekä 
taimenkannan tilan parantavien toimien suunnittelussa 
ja toteutuksessa.

KIITOS KAIKILLE VASTAAJILLE!!!

22.1.2015 Isännöitsijä, muokattu 17.4.2015


Taimenen rauhoitusaika on päättynyt.
Tervetuloa kalaan Vilppulankoskelle.

Vilppulankoskelta on näin loppukaudesta mahdollista saada alamitan (60 cm) 
ylittäviä tummia kuteneita taimenia. Nämä yksilöt ovat sääntöjen mukaisesti mahdollista 
ottaa saaliiksi, mutta suosittelemme näiden yksilöiden vapauttamista. Tumma ja juuri 
lisääntynyt taimen ei ole ruokakalana kovinkaan korkealaatuinen. Suosittelemme ottamaan 
ruokakaloiksi kirjolohia, joita koskeen säännöllisesti istutetaan.

Taimenen luontaisen lisääntymisen voimistamiseksi muistuttaisimme 
kalastajia, että koskialueella on kahluukielto. Kahluukielto koskee niska-aluetta, 
mutta kahlausta tulisi välttää koko koskialueella.

Keräämme tietoa Vilppulankoskesta saaduista yli 60 cm taimenista.
Ilmoita havaintosi tai saadut suuret yksilöt vaikka kuvan kera sähköpostilla
(infovilppulankoski@gmail.com).
Näin olet tukemassa taimenkannan vahvistamista koskialueella.

Kiitos!!!
IsännöitsijäTutustu Vilppulankosken kalastukseen
Perhorasian saalispäiväkirjojen avulla.
 Jätä Perhorasiaan oma raportti ja kerro kuulumiset koskelta.AJANKOHTAISTA

Katso
Vilppulankosken 
 saalispäiväkirjoja

Vilppulankosken virtaama ja veden lämpötila

26.8.2016
Vilppulankosken kunnostustalkoot järjestetään 3.9.2016.

26.8.2016
Muutoksia luvanmyyntipaikkoihin.

10.2.2016
Muutoksia kalastussääntöihin.

4.12.2015
Talkookunnostus video lisätty.


21.10.2015
Spehere kuvia lisätty.

20.10.2015
Talkookunnostuksest
kuvia lisätty.

25.9.2015
Vilppulankoskella talkoillaan 3.10.2015

11.8.2015
Taimenten t-ankkurimerkintätutkimuson alkanut.

11.8.2015
Vilppulankoskelle on asennettu kiinteitä kalojen mittalautoja.

17.6.2015
Toutain kausi lähestyy.

22.1.2015
Kalastustiedustelu Vilppulankosken kalastuksesta on käynnissä.

15.11.2014
Taimenen rauhoitusaika on päättynyt.

11.9.2014
Taimenen rauhoitusaika on alkanut.

10.5.2014
Nuorten kalastustapahtuma Vilppulanskoskella 30.5.2014


5.5.2014
Vilppulankosken nettikamera on avattu.

5.5.2014
Toutainkausi on alkanut Vilppulankoskella.

5.5.2014
Vilppulankosken ensimmäiset kirjolohi-istutukset on toteutettu aikaisen kevään johdosta jo huhtikuussa.

11.3.2014
Luvanlunastus tilinumero on muuttunut!!!

3.1.2014
Lisätty: Taimenen luontaisen elinkierron tavoitteet Vilppulankoskella.

1.1.2014 
Taimenen ja harjuksen alamitat ovat muuttuneet.

23.11. Taimenen rauhoitus on päättynyt, tervetuloa kalaan.

16.9.
Karttaa on päivitetty Vilppulankosken valokuvilla.

11.9.
Taimenen rauhoitus on alkanut.


21.4.2013
Nyt voit lunastaa Vilppulankosken luvan maksamalla luvan suoraan tilille.


15.3.2013 Vilppulankosken luvat ja säännöt lisätty kaudelle 2013.